Missie en visie

We bieden basisonderwijs en kinderopvang voor kinderen uit Beek (L) en alle windrichtingen daar omheen

Inleiding

In ons kindcentrum leren kinderen belangrijke kennis en vaardigheden. Daarnaast krijgen zij ook de ruimte om zichzelf te leren kennen en hun talenten te ontwikkelen. Hierdoor groeien zij ook als persoon en krijgen zij voldoende bagage om uiteindelijk een eigen plek te vinden in de steeds veranderende maatschappij.

Wij zijn een kindcentrum waarin iedereen zich welkom voelt en gezien wordt.

WAT WE GRAAG WILLEN

Onze missie

We streven naar een breed en betekenisvol onderwijsaanbod voor onze kinderen, zodat zij zich zo breed mogelijk ontwikkelen in de drie doeldomeinen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming

Hoe we naar de toekomst kijken

Onze visie

Kinderen

We zien kinderen die nieuwsgierig zijn, graag willen leren en daar plezier aan beleven. Ze onderzoeken de wereld om zich heen en maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van alle zintuigen. Ze ontwikkelen belangrijke vaardigheden die ze nodig hebben in de toekomst, zoals: zelfstandigheid, eigenaarschap, samenwerken, kritisch denken, reflecteren, keuzes maken, plannen en doelen stellen.

Leerkrachten / Professionals

We zien leerkrachten / professionals die samenwerken en hun expertise en talenten inzetten om zo goed mogelijk aan te sluiten op wat de kinderen nodig hebben. Hiervoor gebruiken zij verschillende rollen. Ons personeel gelooft in groei-potentieel, denkt in kansen en mogelijkheden en heeft een lerende houding. De communicatie is open en transparant en er is een gezonde (zelf)reflectie.

Leeromgeving

We zien een leeromgeving die rijk en betekenisvol is ingericht en waar kinderen onderzoekend en spelenderwijs kunnen leren met concrete materialen. De leeromgeving bestaat uit open
en gedeelde ruimtes met een specifieke functie. De werkplekken zijn flexibel en er heerst een rustig leef- en werkklimaat.

Ouders / Kindpartners

We zien ouders / kindpartners die samen ontwikkelen naar een kindcentrum, waarin zij structureel samenwerken vanuit pedagogische uitgangspunten. Ouders helpen, leven en denken mee met de ontwikkelingen binnen de school.

Hoe wij ons gedragen

Kernwaarden

We werken vanuit de kernwaarden:

Veiligheid

Eigenaarschap

Groei

Betrokkenheid

Respect

Je wil kennismaken met ons kindcentrum

Geef ons alvast zoveel mogelijk informatie​. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

Contact Form - Kennismaken