Basisschool

Het hart van het onderwijs, is het onderwijs vanuit het hart

Naar de basisschool

Je loopt de speelplaats op. Veilig aan je hand je vierjarige kleuter. Wordt dit de school waar je kind binnenkort een groot deel van de volgende acht jaren van zijn jonge leventje zal gaan doorbrengen?

Op de speelplaats spelende en roepende kleuters. De een aan de hand van de leerkracht. De ander volop fietsend op zijn fietsje. Met een lichte zwaai open je de deur van de basisschool.

Voor elke ouder komt het spannende moment dat je je zoon of dochter overdraagt aan de zorg van een ander. Kortom; anderen gaan meebouwen aan de toekomst van je kind. Dat proces van langzaam loslaten niet voor iedereen makkelijk, maar als het dan toch gebeurt, dan wil je dat het goed en verantwoord gebeurt. Je wilt immers alleen het allerbeste voor je kind en je wil je al zeker geen zorgen hoeven te maken.

Wij begrijpen dat je op zoek bent naar een school waar je kind het fijn heeft en goed kan leren. Dat is goed voor je kind en geeft een gerust gevoel thuis.

We kijken naar wat jouw kind nodig heeft

Onze school is onderverdeeld in drie units: unit onderbouw (groepen 1,2 en 3), unit middenbouw (groepen 4 en 5) en unit bovenbouw (groepen 6,7 en 8). Elke unit bestaat uit meerdere stamgroepen en ieder kind wordt ingedeeld in een stamgroep. Iedere stamgroep heeft een of twee vaste leerkrachten. Dat zorgt voor een vertrouwd aanspreekpunt.

Omdat kinderen in hetzelfde jaar geboren zijn, betekent dit nog niet dat ze zich allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo ontwikkelen. Daarom past het traditionele leerstofjaarklassensysteem (groepen 1 t/m 8), dat de leerstof als uitgangspunt neemt en de kinderen in groepen verdeelt op basis van hun leeftijd, volgens ons niet meer bij het zo optimaal mogelijk vormgeven van onderwijs. We kunnen beter onderwijs bieden als het uitgangspunt van ons onderwijs de ontwikkeling van je kind centraal stelt.

Wat wij als doel hebben ...

Op onze school leren kinderen belangrijke kennis en vaardigheden. Daarnaast krijgen zij ook de ruimte om zichzelf te leren kennen en hun talenten te ontwikkelen. Hierdoor groeien zij ook als persoon en krijgen zij voldoende bagage om uiteindelijk een eigen plek te vinden in de steeds veranderende maatschappij. Wij zijn een school waarin iedereen zich welkom voelt en gezien wordt.

Werken in units voor beter onderwijs

Binnen de units werken een aantal professionals samen om de kinderen te begeleiden. Het uitgangspunt is dat kinderen één stamgroep hebben en voor bepaalde vakken meerdere instructiegroepen op niveau hebben.

De kinderen starten en eindigen de dag in een vaste stamgroep (je ‘klas’) en hebben daarbij een vaste professional als vertrouwd aanspreekpunt.

In de unit werken de professionals samen om het onderwijs voor de kinderen zo passend mogelijk te maken. Diverse vakken zullen dan ook steeds meer groepsoverstijgend aangeboden worden tijdens instructie en verwerkingsblokken. De kinderen weten wanneer en welke instructies zij hebben en bij welke leerkracht, ondersteuner of onderwijsassistent.

School is voor ons meer dan leren

Op onze school leren kinderen belangrijke kennis en vaardigheden. Daarnaast krijgen zij ook de ruimte om zichzelf te leren kennen en hun talenten te ontwikkelen. Hierdoor groeien zij ook als persoon en krijgen zij voldoende bagage om uiteindelijk een eigen plek te vinden in de steeds veranderende maatschappij. Wij zijn een school waarin iedereen zich welkom voelt en gezien wordt.
Spreekt dit je aan? Maak dan een afspraak of kom kennismaken.

Handige info

Spreekt de basisschool  je aan en wil je meer weten over de mogelijkheden, dan kun je contact met ons opnemen. Je kind kan op elk willekeurig moment worden aangemeld. Wanneer het vier jaar wordt kan het naar school. Om samen een vliegende start te maken mag je kind al 10 dagdelen komen ‘wennen’ op school. Zo kan het met een fijn gevoel starten als de eerste schooldag komt.

Je wil kennismaken met ons kindcentrum

Geef ons alvast zoveel mogelijk informatie​. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

Contact Form - Kennismaken