Privacy verklaring

Stichting Kindante verzorgt onderwijs in de gemeenten Beek, Beekdaelen, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein. Daarbij wordt privacygevoelige informatie verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. In veel gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties. Respect voor privacy van (potentiële) relaties is voor Stichting Kindante een belangrijk uitgangspunt. Stichting Kindante zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid en conform de geldende privacywetgeving.

Op deze website is de privacy policy van Kindante van toepassing. Deze is te lezen op www.kindante.nl/privacy-policy

Aanvullende privacy verklaring KC Baeks Kompas

Op onze school worden regelmatig beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt. Als ouder geeft u wel of geen toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen en het wel of niet publiceren daarvan door de school. Dit alles vanwege het garanderen van de privacy.

Privacy blijft een belangrijk onderwerp van gesprek. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en wij willen u daarom wijzen op een aantal privacyregels die wij als school moeten hanteren vanuit deze verordening.

Het maken van beeld- en/of geluidopnamen op school

Het is mogelijk om beeld- en/of geluidopnamen te maken op school van uw eigen kind(eren) mits hier geen andere leerlingen en/of personeelsleden op staan. Daarnaast dient vooraf aan de schooldirectie aangegeven te worden dat u voornemens bent om beeld- en/of geluidopnamen te maken. Dit doet u via een mail naar b.meijs@kindante.nl.

Uiteraard mag u foto’s of filmpjes van uw eigen kind(eren) op uw social media publiceren, maar vergewis u er van, dat er absoluut geen andere kinderen of volwassenen op staan!

Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een schoolactiviteit

Niets is zo leuk om tijdens een schoolreis, musical, sinterklaasviering, kerstviering of andere schoolactiviteit de gebeurtenis op beeld- en/of geluidmateriaal vast te leggen. Hier gelden echter dezelfde regels voor als het maken van beeld- en/of geluidopnamen op school. U mag van uw eigen kind(eren) gerust beeld- en/of geluidopnamen maken, als hier geen andere leerlingen en/of personeelsleden op staan. Ook dient u vooraf via bovenstaand mailadres aan de schooldirectie kenbaar te maken dat u voornemens bent om beeld- en/of geluidsopnamen te maken.

Het is mogelijk dat de school beeld- en/of geluidopnamen maakt tijdens een schoolactiviteit en deze op het communicatieportaal (website, ISY, etc.) van de school plaatst. Mocht u als ouder geen toestemming hebben verleend voor het publiceren van beeld- en/of geluidmateriaal, dan is de school verplicht dit als zodanig op te volgen. U ontvangt hier separaat een toestemmingsformulier voor. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en z.s.m. in te leveren bij de leerkracht(en) van uw kind(eren).

Het maken van beeld- en/of geluidopnamen voor 1 specifiek doeleind

Het is mogelijk dat er een specifieke gebeurtenis plaatsvindt op school waar beeld- en/of geluidopnamen vastgelegd worden (bijvoorbeeld de gemeente maakt een korte fotorapportage tijdens een sportdag en een paar foto’s komen in een lokaal nieuwsblaadje). Uitgangspunt is dat er vooraf aan u toestemming wordt gevraagd voor het maken (en eventueel publiceren) van het beeld- en/of geluidmateriaal. Ook deze toestemming kunt u al dan niet geven via het toestemmingsformulier.

Het maken van beeld- en/of geluidopnamen zonder toestemming

Het is mogelijk dat er beeld- en/of geluidopnamen worden gemaakt waarbij geen toestemming van ouders benodigd is. Een voorbeeld hiervan is het maken van beeld- en/of geluidopname ter professionalisering van de leerkracht en/of LIO stagiaire (Leerkracht in Opleiding). De school heeft wel een informatieplicht en zal u tijdig op de hoogte stellen van het maken van de beeld- en/of geluidopnamen waarbij het doel, de verwerking en het type beeld- en/of geluidmateriaal beschreven worden.

Je wil kennismaken met ons kindcentrum

Geef ons alvast zoveel mogelijk informatie​. We nemen zo vlug mogelijk contact met je op.

Contact Form - Kennismaken